NRL stelt zich aan u voor in 7 stappen

NRL

berekent personenschade als gevolg van letsel of overlijden

NRL

is marktleider in Nederland door kwaliteit en onafhankelijkheid, welke positie NRL inzet met als doel optimalisering van het proces van schaderegeling

NRL

kan tot zijn opdrachtgevers rekenen nagenoeg alle rechtbanken, honderden advocatenkantoren, andere rechtsbijstandverleners, tientallen organisaties voor belangenbehartiging, WA-verzekeraars, WA-expertisebureaus en vele anderen, waaronder de Overheid

NRL

geeft voorlichting in de vorm van “Rekencijfers”(met “RekenWijzer”),”Rechtspraak” en cursussen

NRL

stelt rekentools ter beschikking, waarnaar in de rechtspraak wordt verwezen

NRL

kan op kosten van de aansprakelijke partij schadeberekeningen maken voor benadeelden en hun belangenbehartigers

NRL

contact?