Menno Neeser mede-auteur van het boek Schadeberekening in personschadezaken, juni 2011

Op 23 november 2010 heeft de cursus Schadeberekening in personenschadezaken van het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (verbonden aan het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) plaatsgevonden. Dit was de eerste civielrechtelijke cursus die door dit Kenniscentrum werd georganiseerd.

Het kennisdocument Schadeberekening in personenschadezaken is een uitgave naar aanleiding van deze cursus en samengesteld door onze rekenmeester Menno Neeser samen mr Linda van Schoonhoven (advocaat). In dit kennisdocument wordt een uitgebreid en helder overzicht gegeven van de aspecten van de schadeberekening in een personenschadezaak.

Het kennisdocument Schadeberekening in personenschadezaken (ISBN: 978-90-5850-667-2) kan als naslagwerk dienen voor eenieder die zich in de praktijk met dit onderwerp bezighoudt.


Artikel van Ernst Budwilowitz in het PIV Bulletin 4, mei 2011(Pensioenschade-I; Comptabiliteitsmodus)

In het PIV bulletin 4 is in mei 2011 een artikel gepubliceerd (pagina 8 t/m 11) van onze rekenmeester Ernst Budwilowitz.

Het artikel is gepubliceerd onder de titel Pensioenschade – I en behandelt oorzaak en gevolg van de pensioenschade.

Het artikel is hier integraal te lezen.


Artikel van Menno Neeser in het tijdschrift Verkeersrecht nummer 10 in 2010 (De speerpunten van de WIA; Valkuilen en pijnpunten)

In het oktobernummer 2010 van Verkeersrecht is op de pagina’s 281 t/m 288 een artikel gepubliceerd van Menno Neeser. Het artikel geeft op heldere wijze weer waar de valkuilen en de pijnpunten bij de WIA liggen. Ook is in het artikel een handig stroomschema opgenomen op pagina 287 (Zo werkt de WIA) met uitleg van de valkuilen op pagina 288

Overigens is dit stroomschema met toelichting ook in de Rekenwijzer 2011 opgenomen in hoofdstuk 5 onder NRL-wegwijzer WIA.

Heeft u belangstelling om te weten waar deze valkuilen en pijnpunten bij de WIA liggen, dan kunt u hier verder lezen.


Artikel van Menno Neeser in het tijdschrift Verkeersrecht nummer 12 in 2009 (Overlijdensschade 21e eeuw, een update)

In het decembernummer 2009 van het tijdschrift Verkeersrecht is op de pagina’s 361 t/m 367 een artikel gepubliceerd van de hand van onze rekenmeester Menno Neeser.

Het artikel draagt de titel Overlijdensschade 21e eeuw, een update. Het artikel van Menno Neeser is een aanvulling op het oktobernummer uit 2008 van Verkeersrecht. Dit oktobernummer was geheel gewijd aan overlijdensschade en bevatte met name artikelen over de situatie met overlijden.

Het volledige artikel kunt u hier lezen.


Menno Neeser mede-auteur van het PIV-boek Kind en schade: wat nu?, 2009

Eind 2009 is door het PIV gepubliceerd Kind en schade: wat nu? onder redactie van Prof. Mr S.D. Lindenbergh, Mr F.Th. Kremer en Mr J.M. Tromp.

Onze rekenmeester Menno Neeser heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit boek in de vorm van hoofdstuk 9: De toekomst van de jeugd. Het kind van de (be)rekening.

In dit hoofdstuk wordt voor twee fictieve jeugdige slachtoffers (Kees en Jan) de schadevergoeding op basis van het klassieke- en het bestedingsbehoeftemodel rekenkundig uitgewerkt en worden de verschillen in uitkomsten nader toegelicht.

Voor belangstellenden: het boek is uitgegeven onder ISBN13 978-90-78440-36-9.