De letselschadeberekening ex artikel 6:107 BW

Aanmelden

Externe cursussen in samenwerking met SDU:
via de website van SDU Juridische Opleidingen onder ‘aanbod’ en het rechtsgebied ‘Letselschade‘.

NRL incompany cursussen:
via info@nrl.nl

Voor wie bestemd ?

Dit is de meest gevolgde cursus in Nederland met betrekking tot rekenkundige aspecten bij letselschade. De cursus wordt op academisch niveau gegeven. Bestemd voor de hoofddoelgroep advocaten. Ook (aspirant) NIVRE-experts kunnen zich inschrijven.

Deze rekenkundige basiscursus is zeer geschikt voor zowel startende professionals, als voor diegenen die na jarenlange praktijkervaring hun rekenkundige kennis willen opfrissen. Voor NIVRE-experts vormen de cursussen 107 BW en 108 BW tezamen een module uit de NIVRE opleiding.

Welke onderwerpen worden in deze cursus ondermeer behandeld ?

 • Wat vertelt de salarisstrook u en welke aanknopingspunten bevatten de CAO en andere beloningsreglementen?
 • Hoe krijgt u zicht op de toekomstige inkomensontwikkeling en hoe beïnvloedt dat uw uitgangspunten?
 • Bruto en netto: fiscale wetgeving
 • (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en dan?
 • Sociale uitkeringen: mogelijkheden en onmogelijkheden
 • Kapitalisatie
  • looptijd, rendement en inflatie
  • looptijd, sterftekans en statistische eindleeftijd
  • verschenen en toekomstige schade
  • wettelijke rente
  • welvaartscorrectie
 • De actuariële schadeberekening
  • lezen en begrijpen van een schaderapport
  • zelfde uitgangspunten, ander schadebedrag: kan dat?
  • optimaal nut van een schaderapport in de onderhandelingen
 • Welke gegevens moet u verzamelen?

Voorbeeld

Telefoontje van een bezorgde opdrachtgever, een rechtsbijstandverzekeraar: ‘’Klopt uw berekening? Ik schatte de schade zelf zo rond de € 20.000 en u komt uit op € 50.000.’’ De berekening klopte. Het verschil bleek te liggen in vele ‘’kleintjes’’,die één hele grote maakten.