De letselschadeberekening ex artikel 6:107 BW

Aanmelden

NRL incompany cursussen:
via info@nrl.nl

Voor wie bestemd ?

Dit is de meest gevolgde cursus in Nederland met betrekking tot rekenkundige aspecten bij letselschade. De cursus wordt op academisch niveau gegeven. Bestemd voor de hoofddoelgroep advocaten.

Deze rekenkundige basiscursus is zeer geschikt voor zowel startende professionals, als voor diegenen die na jarenlange praktijkervaring hun rekenkundige kennis willen opfrissen.

Welke onderwerpen worden in deze cursus ondermeer behandeld ?

 • Wat vertelt de salarisstrook u en welke aanknopingspunten bevatten de CAO en andere beloningsreglementen?
 • Hoe krijgt u zicht op de toekomstige inkomensontwikkeling en hoe beïnvloedt dat uw uitgangspunten?
 • Bruto en netto: fiscale wetgeving
 • (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en dan?
 • Sociale uitkeringen: mogelijkheden en onmogelijkheden
 • Kapitalisatie
  • looptijd, rendement en inflatie
  • looptijd, sterftekans en statistische eindleeftijd
  • verschenen en toekomstige schade
  • wettelijke rente
  • welvaartscorrectie
 • De actuariële schadeberekening
  • lezen en begrijpen van een schaderapport
  • zelfde uitgangspunten, ander schadebedrag: kan dat?
  • optimaal nut van een schaderapport in de onderhandelingen
 • Welke gegevens moet u verzamelen?

Voorbeeld

Telefoontje van een bezorgde opdrachtgever, een rechtsbijstandverzekeraar: ‘’Klopt uw berekening? Ik schatte de schade zelf zo rond de € 20.000 en u komt uit op € 50.000.’’ De berekening klopte. Het verschil bleek te liggen in vele ‘’kleintjes’’,die één hele grote maakten.