Het cursusaanbod is vanaf 1 januari 2012 gesplitst in 2 onderdelen. Alle niet-incompany cursussen worden door NRL gegeven in samenwerking met Sdu Opleidingen & Events. Alle incompany cursussen vallen buiten het bereik van deze samenwerking en worden derhalve door NRL georganiseerd en gegeven.


Externe cursussen in samenwerking met Sdu Opleidingen & Events

In samenwerking met Sdu Opleidingen & Events verzorgt NRL een drietal rekentechnische cursussen op academisch niveau voor beroepsbeoefenaren op het gebied van personenschade.

Nadere informatie over data, locaties, kosten, toekenning van studiepunten en cursusprogramma vindt u op de website van Sdu Opleidingen & Events onder ‘aanbod’ en het rechtsgebied ‘Letselschade‘.


NRL incompany cursussen

NRL heeft een ruim aanbod incompany cursussen op het gebied van letsel- en overlijdensschadeberekeningen. Standaard worden aangeboden de eendaagse cursussen ‘de letselschadeberekening ex artikel 6:107 BW’ en ‘de overlijdensschadeberekening ex artikel 6:108 BW’ en de tweedaagse cursus ‘schadevaststelling bij ondernemers met letsel’.

Desgewenst levert NRL maatwerk en wordt in overleg met u een cursus samengesteld die aansluit op de leer- en ontwikkelingswensen van uw organisatie, bijvoorbeeld op basis van een casus uit uw eigen dagelijkse praktijk. Met een incompany cursus brengt u uw hele team in één keer op hetzelfde kennisniveau, terwijl de kosten veelal aanzienlijk lager zijn dan wanneer uw medewerkers individueel op cursus gaan. Een bijkomend voordeel is, dat u niet aan vaste data gebonden bent, maar in samenspraak met NRL een datum kunt bepalen die uw organisatie het beste uitkomt.