Contante waarde

TOELICHTING

Contante waarde

De Contante waarde is het bedrag, dat een aansprakelijke partij op een bepaald moment (= “Kapitalisatiedatum”) aan het slachtoffer dient te betalen, zodat het slachtoffer uit dat bedrag zowel de “Verschenen Schade” (= de schade vóór de “Kapitalisatiedatum”) als de “Toekomstige Schade” (= de schade na de “Kapitalisatiedatum”) kan betalen.

Klik voor de rekentool “NRL – Rekentool contante Waarde“.

Invullen NRL-Rekentool Contante Waarde

Algemene gegevens

 • “naam berekening”: invullen is niet verplicht.
 • “begindatum” en “einddatum”: bepalen samen de periode waarover de berekening van de contante waarde dient plaats te vinden.
  Let op: ingevoerde gegevens, die betrekking hebben op de periode voor de begindatum en na de einddatum, worden niet in de berekening meegenomen.
 • “kapitalisatiedatum”: de datum waarop toekomstige bedragen contant worden gemaakt.
  Let op: (zoals in de letselschade gebruikelijk is) worden:

  • bedragen, die betrekking hebben op de periode vóór de kapitalisatiedatum,
   alleen bij elkaar opgeteld
  • alleen de bedragen, die betrekking hebben op de periode ná de
   kapitalisatiedatum contant gemaakt.
 • De kapitalisatiedatum mag niet voor de begindatum liggen.

Sterftekans en fiscale component:

 • Als u een “sterftekans” wenst te berekenen, verschijnen aanvullend de velden “geboortedatum” en “geslacht”, welke velden ingevuld dienen te worden.
 • Als u de “fiscale component” wilt berekenen, verschijnen aanvullend:
  • het keuzeveld voor de vermogensvrijstelling
  • het ‘knopje’ voor de gegevensinvoer van het “overig vermogen”.

Bij het “overig vermogen” dienen, voor zover toepasselijk, ingevoerd te worden:

 • positieve bedragen (voor aanwezig vermogen)
 • negatieve bedragen (voor schulden en aanvullende vrijstellingen).
  Indien het saldo “overig vermogen” laat zien:

  • een positief bedrag, dan leidt dit mogelijk tot een verhoging van het voor de ingevoerde jaarbedragen te berekenen fictieve rendement
  • een negatief bedrag, dan leidt dit tot een verhoging van de vermogensvrijstelling.

Gegevensinvoer: “inflatie”, “rendement”, “jaarbedragen” en “overig vermogen”:

De gegevensinvoer wordt in tabellen verzameld. De tabellen worden zichtbaar, indien op het bijhorende knopje wordt geklikt. Per tabel kunnen één of meer regels ingevoerd worden.

Invoeren regel:

 • “van”
  * geen datum invoeren vóór het jaar van de begindatum
 • “tot”
  * geen datum invoeren ná het jaar volgend op de einddatum
 • “van”- “tot”
  * behoeft niet op 1 januari te beginnen
  * behoeft niet op 1 januari te eindigen
  * aansluiten hoeft niet
  * overlap mag
 • “bedrag” of “percentage”
 • klik op “invoeren” om de regel in de tabel op te nemen. Let op: alleen ingevoerde bedragen worden in de berekening meegenomen.

Wissen van één regel:

klik op “x” om de regel uit de tabel te verwijderen

Wissen alle regels:

klik op “x” van de betreffende tabel om alle regels uit de tabel te verwijderen

Aanvullend:

Indien van toepassing levert de Rekentool automatisch pro rato-berekeningen.

Voorbeeld:
Als van 1 januari 2025 tot 1 juli 2026 een jaarbedrag van € 12.000 ingevoerd wordt, dan bedraagt de invoer in 2025 € 12.000 en in 2026 nagenoeg € 6.000. (Het bedrag in 2026 zal niet precies de helft zijn omdat de pro rata-berekeningen niet op maandbasis maar op dagbasis plaatsvinden.)

Berekening:

Als u op “bereken” klikt, worden enkele afsluitende invoercontroles uitgevoerd.
Als de rekentool de invoer heeft goedgekeurd, dan op het knopje “pdf” klikken en de berekening verschijnt in een nieuw scherm.
Let op: indien de eerder ingevoerde gegevens worden gewijzigd nadat op “bereken” is geklikt, dan is het mogelijk dat daardoor geen pdf-document meer kan worden aangemaakt.
In het invoerscherm dienen de invoerfouten hersteld te worden.
De berekening kan met behulp van een rechtermuisklik worden opgeslagen.

Disclaimer

Zowel de op de NRL website aangeboden informatie als de rekentools zijn bedoeld voor algemene doeleinden en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor advies.
NRL doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat zowel de informatie op de website als de rekentools geen fouten bevatten. NRL kan dit evenwel niet garanderen.
Beslissingen, die bezoekers of derden nemen op basis van informatie op de website of ontleend aan de rekentools, zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Een gebruiker van de website of een rekentool, die besluit om op basis van de website of een rekentool verkregen informatie aan een derde ter beschikking te stellen, zal die derde informeren over deze aansprakelijkheidsuitsluiting.
NRL kan niet garanderen dat de website en de rekentools foutloos of ononderbroken werken.
NRL aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid noch voor de inhoud van deze website noch voor de aan de rekentools ontleende informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan.
Noch aan de gegevens op deze website noch aan informatie op basis van de rekentools kunnen rechten worden ontleend.