Contante Waarde

TOELICHTING NRL-REKENTOOL CONTANTE WAARDE

Contante waarde

De contante waarde is het bedrag, dat een aansprakelijke partij op een bepaald moment (= “Kapitalisatiedatum”) aan het slachtoffer dient te betalen, zodat het slachtoffer uit dat bedrag zowel de “Verschenen Schade” (= de schade vóór de “Kapitalisatiedatum”) als de “Toekomstige Schade” (= de schade na de “Kapitalisatiedatum”) kan betalen.

Klik voor de “NRL-Rekentool Contante Waarde“.

Invoeren NRL-Rekentool Contante Waarde

Algemene gegevens

 • “naam berekening”: (optioneel) kies een omschrijving
 • “begindatum”: voer in de datum (dd-mm-yyyy) waarop de berekening van de contante waarde dient aan te vangen
 • “einddatum”: voer in de datum (dd-mm-yyyy) waarop de berekening van de contante waarde dient te eindigen
  let op: ingevoerde gegevens, die betrekking hebben op de periode voor de begindatum of na de einddatum, worden niet in de berekening meegenomen
 • “kapitalisatiedatum”: voer in de datum waarop toekomstige bedragen contant worden gemaakt
  let op:

  • zoals in de letselschade gebruikelijk is worden:
   • bedragen, die betrekking hebben op de periode vóór de kapitalisatiedatum,
    alleen bij elkaar opgeteld
   • alleen de bedragen, die betrekking hebben op de periode ná de
    kapitalisatiedatum, contant gemaakt.
  • de kapitalisatiedatum mag niet voor de begindatum liggen.

Sterftekans en fiscale component

 • Indien de “sterftekans” dient te worden berekend, vink aan het toepasselijke hokje.
  • “geboortedatum”: voer in de datum (dd-mm-yyyy)
  • “geslacht”: maak keuze.
 • Indien de “fiscale component” dient te worden berekend, vink aan het toepasselijke hokje.
  • “vermogensvrijstelling”: vink aan
  • “overig vermogen”:
   • indien het “overig vermogen” > 0
    • verhoogt de belasting box 3
   • indien het “overig vermogen” < 0
    • verlaagt de belasting box 3

Gegevensinvoer: “overig vermogen”, “inflatie”, “rendement” en “bedragen op jaarbasis”

De gegevensinvoer wordt in tabellen verzameld. De tabellen worden zichtbaar, indien op het bijhorende knopje wordt geklikt. Per tabel kunnen één of meer regels ingevoerd worden.

Invoeren regel

 • “van”: voer in de datum (dd-mm-yyyy) vanaf wanneer het percentage of bedrag toepasselijk is.
 • “tot”: voer in de datum (dd-mm-yyyy) vanaf wanneer het percentage of bedrag toepasselijk is.
 • “van”- “tot”
  * behoeft niet op 1 januari te beginnen
  * behoeft niet op 1 januari te eindigen
  * aansluiten hoeft niet
  * overlap mag
 • “bedrag” of “percentage”
 • klik op “invoeren” om de regel in de tabel op te nemen. Let op: alleen ingevoerde bedragen in de tabel worden in de berekening meegenomen.

Pro rato

Indien van toepassing levert de NRL-Rekentool Contante Waarde automatisch pro rato-berekeningen.

Voorbeeld:
Als van 1 januari 2025 tot 1 juli 2026 een bedrag op jaarbasis van € 12.000 ingevoerd wordt, dan bedraagt de invoer in 2025 € 12.000 en in 2026 nagenoeg € 6.000. (Het bedrag in 2026 zal niet precies de helft zijn omdat de pro rata-berekeningen niet op maandbasis maar op dagbasis worden uitgevoerd.)

Genereer uw rapport

Nadat de verplichte velden zijn ingevoerd en vervolgens op “bereken” wordt geklikt, worden enkele afsluitende invoercontroles uitgevoerd. Indien de NRL-Rekentool Contante Waarde de invoer heeft goedgekeurd, kan op het knopje “pdf” geklikt worden waarna de berekening in een nieuw scherm verschijnt.

Disclaimer

Zowel de op de NRL website aangeboden informatie als de rekentools zijn bedoeld voor algemene doeleinden en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor advies.
NRL doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat zowel de informatie op de website als de rekentools geen fouten bevatten. NRL kan dit evenwel niet garanderen.
Beslissingen, die bezoekers en derden ofwel nemen op basis van informatie op de website ofwel ontlenen aan de rekentools, zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Een gebruiker van de website of een rekentool, die besluit om op basis van de website of een rekentool, verkregen informatie aan een derde ter beschikking te stellen, zal die derde informeren over deze aansprakelijkheidsuitsluiting.
NRL kan niet garanderen dat de website en de rekentools foutloos of ononderbroken werken.
NRL aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid noch voor de inhoud van deze website noch voor de aan de rekentools ontleende informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan.
Noch aan de gegevens op deze website noch aan informatie op basis van de rekentools kunnen rechten worden ontleend.