Overlijdensschadeberekening ex artikel 6 : 108 BW

Aanmelden

NRL incompany cursussen:
via info@nrl.nl

Voor wie bestemd ?

Wilt u een allround deskundige zijn die niet alleen letselschaden behandelt, maar ook overlijdensschade, dan is deze eendaagse op academisch niveau gegeven cursus iets voor u. De hoofddoelgroep is advocaten.

De overlijdensschadeberekening kenmerkt zich door een complex en verfijnd principe. Veel factoren grijpen op elkaar in. Sommige daarvan hebben weinig invloed op de hoogte van de schade, andere factoren daarentegen kunnen de schade verdubbelen of halveren. Deze invloed is per zaak verschillend en onvoorspelbaar, omdat elke zaak met zijn eigen combinatie van factoren verschillend is.

Belangrijke knelpunten, die altijd van grote invloed zijn op de schade, zijn onder andere:

 1. het vaststellen van de vaste lasten en
 2. de wijze waarop opkomende voordelen in de berekening moeten worden verdisconteerd.

Bovendien is het lezen van de berekening een vak apart.

Welke onderwerpen worden in deze cursus ondermeer behandeld ?

 • Kring van gerechtigden en hun recht op vergoeding
 • Systematiek van de berekening
 • Definitie en vaststelling vaste lasten
  • concreet (checklist) of
  • abstract (NIBUD en/of CBS)
  • behoefte en behoeftigheid
 • Wijziging vaste lasten na ongeval
 • Inkomsten na ongeval en toerekening ervan
  • arbeidsinkomen
  • bedrijfspensioen
  • aparte weduwe- en wezenpensioen
  • ANW-uitkering en “kinderdeel”?
  • Amsterdamse schaal na ongeval?
 • Voordeeltoerekening
  • wanneer, bij wie en hoeveel
  • verdiscontering vrijval hypotheek
 • Een (substantieel) meeverdienende partner
 • Diversen
  • kinderbijslag
  • huishoudelijke hulp/zelfwerkzaamheid
  • hertrouwkansen
  • verzorgingskosten/studerende kinderen
 • Verzamelen en interpreteren benodigde gegevens
 • Lezen en begrijpen van een schaderapport

Voorbeeld

Vaste lasten: 57% van de uitgaven is 45% van het inkomen. Zomaar één van de vele elementen met grote invloed op de te berekenen schade.