Personenschade

Waarom een schadeberekening?

Een letsel- of overlijdensschade heeft meestal (aanzienlijke) financiële consequenties; vaak meer dan men aanvankelijk denkt.

Het is daarom van groot belang voor zowel benadeelde als verzekeraar om een deskundige schadeberekening te laten maken door experts; niet alleen voor een correcte berekening van de schade, maar zeker ook ter versterking van de bewijspositie.


Correcte berekening

Het berekenen van de schade is een zaak voor experts; “rekenmeesters” met een grote knowhow en een uitgebreide ervaring. Specialisten die het belang van elke afzonderlijke schadepost onderkennen. Kleine verschillen kunnen immers tot grote afwijkingen in de berekende schade leiden, temeer omdat die kleine verschillen veelal over een periode van tientallen jaren moeten worden doorgerekend.

Voordelen van een deskundige schadeberekening voor zowel benadeelde als verzekeraar:

  • uw schade is correct berekend
  • u gaat goed voorbereid onderhandelingen of een rechtszaak in
  • een deskundige berekening versnelt de afhandeling van de schade

Versterking bewijspositie

Naast deze voordelen kan ook de versterking van de bewijspositie als belangrijke reden genoemd worden om een schadeberekening te laten maken.

Indien een benadeelde in een procedure als partijgetuige optreedt, wordt aan zijn verklaring beperkte bewijskracht toegekend. Dit volgt uit artikel 164 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De rechter heeft herhaaldelijk geoordeeld dat de verklaring van een partijgetuige in combinatie met een NRL-schadeberekening als volledig bewijs geldt.

Niet alleen in geval van een partijgetuige is het zinvol om een schadeberekening te laten maken.
Een schadeberekening is altijd van essentieel belang voor zowel benadeelde als verzekeraar, zeker indien zij hun bewijspositie bij de afwikkeling van de schade willen verstevigen.


In welk kader maakt NRL schadeberekeningen?

NRL maakt voor alle typen van personenschade actuariële berekeningen op verzoek van:

de rechter

NRL wordt door een rechterlijke instantie benaderd met het verzoek om op basis van door de rechter vastgestelde uitgangspunten een schadeberekening te maken. Dit resulteert dan in een “deskundigenbericht”.

één partij

NRL wordt door één partij benaderd met het verzoek om:

  • een schadeberekening te maken op basis van door die partij vastgestelde uitgangspunten
  • een schadeberekening te controleren die door de andere partij is opgemaakt (“controleopdracht”)
  • een schadeberekening te controleren die de opdrachtgever van NRL heeft laten maken (“second opinion”)

beide partijen

NRL wordt door beide partijen benaderd met het verzoek om op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten een schadeberekening te maken.


Welke gegevens heeft NRL nodig?

Een overzicht van de gegevens die NRL nodig heeft om een schadeberekening te kunnen maken, treft u aan in de NRL-Rekenwijzer (onder hoofdstuk 3) NRL-checklist uitgangspunten (107)NRL-checklist uitgangspunten (108) en NRL-checklist vaste lasten.