Wettelijke rente

Wettelijke rente

De wettelijke rente is de vergoeding die het slachtoffer op grond van de wet kan vorderen van de aansprakelijke partij die een geldsom niet tijdig aan het slachtoffer betaalt.

Klik voor de rekentool “Wettelijke rente”


BEREKENING (NRL Wettelijke Rente Berekening)

Om de wettelijke rente te berekenen, dienen de navolgende gegevens in de daartoe bestemde kolommen ingevuld te worden:

Stap 1: algemene gegevens:

 • Kies de gewenste “Omschrijving”
 • Voer in de “Begindatum” (dd-mm-yyyy) waarop de berekening van de wettelijke rente dient te beginnen.
 • Voer in de “Einddatum” (dd-mm-yyyy) waarop de berekening van de wettelijke rente dient te eindigen

Let op: ingevoerde gegevens van voor de begindatum en van na de einddatum worden niet in de berekening meegenomen.

Stap 2: invoer schadegegevens:

 • 1e kolom: voer in de “Datum” (dd-mm-yyyy) waarop deze schade(post) is geleden (NB: de rekentool berekent geen rente tot 1 januari 1992)
 • 2e kolom: voer in het “Bedrag” van deze schade(post)
 • 3e kolom: (optioneel) voer in de “Omschrijving” van deze schade(post)

Stap 3: invoer voorschotgegevens:

Toelichting: wanneer de aansprakelijke partij een voorschot betaalt ten behoeve van het slachtoffer dient op basis van rechtspraak het betaalde voorschot eerst te worden verminderd met de wettelijke rente, waarna het restant van het voorschot in mindering kan worden gebracht op het totale schadebedrag.

 • 1e kolom: voer in de “Datum” (dd-mm-yyyy) waarop het voorschot is betaald
 • 2e kolom: voer in het “Bedrag” van het voorschot
 • 3e kolom: (optioneel) voer in “Omschrijving” van het voorschot

Genereer uw rapport:

 • nadat de verplichte invoervelden ingevuld zijn, “klikken” op “Website”, waarna het totaal aan wettelijke rente wordt vermeld in een overzicht met alle relevante informatie.
 • indien gewenst kan ook een print gemaakt worden van het overzicht door te “klikken” op “Genereer pdf”.

“Samengestelde Rente” of “Enkelvoudige Rente”:,

 • Samengestelde Rente: in dat geval wordt over de verschuldigde rente WEL rente gerekend ( onder meer voor schadegevallen vanaf 1 januari 1992)
 • Enkelvoudige Rente: in dat geval wordt over de verschuldigde rente GEEN rente gerekend (onder meer voor schadegevallen tot 1 januari 1992)

Vooralsnog is alleen de berekening van samengestelde rente mogelijk.


Disclaimer

NRL heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het maken van de rekentool Wettelijke Renteberekening, maar NRL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies.