Voorlichting

NRL geeft voorlichting in de vorm van cursussen, ”Rekencijfers” (waaronder de ”RekenWijzer”), “Publicaties” en ”Rechtspraak”