Disclaimer

Algemeen

Deze website is een product van het Nederlands Rekencentrum Letselschade B.V., hierna te noemen NRL.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is door NRL de uiterste zorg betracht.

Niettemin sluit NRL iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van op de NRL website aangeboden informatie.

NRL aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar door NRL op deze website wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten

NRL behoudt alle rechten (ondermeer auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website aangeboden informatie.

Met uitzondering van het downloaden en printen van de op deze website ter beschikking gestelde informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de informatie op deze website (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NRL) te kopiƫren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Zowel de op de NRL website aangeboden informatie als de rekentools zijn bedoeld voor algemene doeleinden en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor advies.
NRL doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat zowel de informatie op de website als de rekentools geen fouten bevatten. NRL kan dit evenwel niet garanderen.
Beslissingen, die bezoekers of derden nemen op basis van informatie op de website of ontleend aan de rekentools, zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Een gebruiker van de website of een rekentool, die besluit om op basis van de website of een rekentool verkregen informatie aan een derde ter beschikking te stellen, zal die derde informeren over deze aansprakelijkheidsuitsluiting.
NRL kan niet garanderen dat de website en de rekentools foutloos of ononderbroken werken.
NRL aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid noch voor de inhoud van deze website noch voor de aan de rekentools ontleende informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan.
Noch aan de gegevens op deze website noch aan informatie op basis van de rekentools kunnen rechten worden ontleend.