Disclaimer

Algemeen

Deze website is een product van het Nederlands Rekencentrum Letselschade B.V., hierna te noemen NRL.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is door NRL de uiterste zorg betracht.

Niettemin sluit NRL iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van op de NRL website aangeboden informatie.

NRL aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar door NRL op deze website wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten

NRL behoudt alle rechten (ondermeer auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website aangeboden informatie.

Met uitzondering van het downloaden en printen van de op deze website ter beschikking gestelde informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de informatie op deze website (zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NRL) te kopiƫren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren.