Rekencijfers

NRL publiceert elk jaar een groot aantal cijfers.Deze rekenkundige informatie is opgenomen in de navolgende NRL-uitgaven:

NRL-Rekenwijzer

NRL geeft elk jaar de geactualiseerde NRL-Rekenwijzer uit. Beroepsbeoefenaren op het gebied van personenschade beschouwen deze Rekenwijzer als een belangrijk instrument in hun standaarduitrusting.

De Rekenwijzer wordt gratis gedistribueerd onder de bij NRL bekende beroepsbeoefenaren. Indien u ook een gratis Rekenwijzer wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden.

De meest recente “NRL-Rekenwijzer” bevat de navolgende informatie:

 1. Berekening door professionele rekenmeester
 2. Recht op (eenzijdige) berekeningen
 3. Wat doet NRL bij een personenschadeberekening?
 4. Basistoelichting letselschadeberekening
 5. Welke informatie dient de opdrachtgever te verstrekken? (uitgangspunten)
 6. NRL-wegwijzer WIA
 7. NRL-wegwijzer pensioenschade
 8. Kerncijfers personenschade
 9. NRL-indicateur jonggehandicapten
 10. Richtlijnen van de Letselschade Raad
 11. NRL-tabel contante waarde en wettelijke rente
 12. Cursusaanbod en de NRL-Rekenmodule

Klik voor alle verschenen NRL-Rekenwijzers

NRL-Cijferkaart

Om snel bepaalde kerncijfers te kunnen opzoeken, geeft NRL elk jaar de geactualiseerde NRL-Cijferkaart uit. In deze NRL-Cijferkaart zijn uitsluitend de “Kerncijfers personenschade” opgenomen.

Klik voor alle verschenen NRL-Cijferkaarten

NRL-indicateur jonggehandicapten

De NRL-indicateur Jonggehandicapten is een statistische bewerking door NRL van inkomens bedoeld als hulpmiddel bij de vaststelling van verlies van arbeidsvermogen bij jonggehandicapten.

Klik voor alle verschenen NRL-indicateurs jonggehandicapten.