Schadevaststelling bij ondernemers met letsel

Aanmelden

NRL incompany cursussen:
via info@nrl.nl

Voor wie bestemd ?

Een zware tweedaagse cursus voor de hoofddoelgroep advocaten. De cursus wordt op academisch niveau gegeven.
Wie de hierin gepresenteerde kennis beheerst mag zich met recht een letselschadespecialist noemen.

Door de complexheid van de materie neigt men wel eens naar een vereenvoudigde aanpak. Met alle gevolgen van dien voor de hoogte van de vast te stellen schadevergoeding (zie onderstaand kader).

Hoe kan de waarde van het arbeidsvermogen van een ondernemer worden vastgesteld?

In deze cursus leert u dat!

De uiteindelijke rapportage is een onontbeerlijk hulpmiddel in de onderhandelingen (en een eventuele procedure).

Welke onderwerpen worden in deze cursus ondermeer behandeld ?

 • Het belang van een bezoek aan de ondernemer
 • Analyseren van de jaarrekeningen
  • balans
  • winst- en verliesrekening
  • winstverdeling
 • Plaatsen van de onderneming in het licht van de branchecijfers
 • Vaststellen toekomstige ontwikkelingen door:
  • verloop van de onderneming
  • traceren trends in dit verloop met behulp van (statistische) extrapolatie
  • traceren van trends in branche en markt
 • Diversen
  • verschillende bedrijfsvormen
  • vervangende kracht
  • omzetten arbeid in vermogen
  • invloed afschrijvingen op bedrijfsresultaat
  • onderscheid fiscale en ”echte”? winst
  • startende ondernemers en toekomstschade
  • verkoop van de zaak

Voorbeeld

Een letselschade van een ondernemer. De verzekeraar bood € 5.000. De advocaat gaf aan NRL te willen inschakelen. In hetzelfde gesprek verhoogde de verzekeraar het bedrag naar € 50.000. De onderbouwde NRL-berekening met daarin rekenkundig uitgewerkt de uitgangspunten van de advocaat sloot op bijna € 500.000.
De zaak werd tijdens de onderhandelingen geregeld voor € 400.000. Dit soort voorvallen komt zeer regelmatig voor. (Bij ondernemers zijn de verschillen vaak groter dan bij werknemers, omdat deze materie nog ondoorzichtiger is).