NRL-Rekentool Contante Waarde

Toelichting NRL-Rekentool Contante Waarde

De contante waarde is het bedrag, dat een aansprakelijke partij op een bepaald moment (= “Kapitalisatiedatum”) aan het slachtoffer dient te betalen, zodat het slachtoffer uit dat bedrag zowel de “Verschenen Schade” (= de schade vóór de “Kapitalisatiedatum”) als de “Toekomstige Schade” (= de schade na de “Kapitalisatiedatum”) kan betalen.

Klik voor de volledige toelichting op de NRL-Rekentool Contante Waarde

Gebruik rekentool