NRL-Rekentool Wettelijke Rente

Toelichting NRL-Rekentool Wettelijke Rente

De wettelijke rente is de vergoeding die het slachtoffer op grond van de wet kan vorderen van de aansprakelijke partij die een geldsom niet tijdig aan het slachtoffer betaalt.

De NRL-Rekentool Wettelijke Rente berekent de wettelijke rente die toepasselijk is bij personenschades (artikel 6:119 BW).

Klik voor de volledige toelichting op de NRL-Rekentool Wettelijke Rente

Gebruik rekentool