Rekentool wettelijke rente

Toelichting wettelijke rente

De wettelijke rente is de vergoeding die het slachtoffer op grond van de wet kan vorderen van de aansprakelijke partij die een geldsom niet tijdig aan het slachtoffer betaalt.

Gebruik rekentool